News

Wyniki badań – szkoły nie dla klimatu

26 maja 2022

Wnioski są jednoznaczne. Młode pokolenie odchodzi od spożywania produktów zwierzęcych, przechodząc na dietę zrównoważoną, roślinną. Wykluczenie produktów pochodzenia zwierzęcego z powodów etycznych, środowiskowych czy zdrowotnych – takie argumenty najczęściej padają w odpowiedziach wśród osób w wieku szkolnym. Najnowsze badanie Future Food 4 Climate, Green REV Institute, Rodziców dla Klimatu i Akcji Demokracji wskazuje, że do stołówek w szkolach ma dostęp tylko niewiele ponad połowa osób uczących się, a o wegańskich […]

Otwarcie pierwszej w Częstochowie Jadłodzielni

25 maja 2022

Już w najbliższy piątek (27 maja) o godz. 10 odbędzie się oficjalne otwarcie pierwszej w Częstochowie Jadłodzielni! W projekt zaangażowana jest Fundacja Rething – partner koalicji Future Food 4 Climate. Jadłodzielnia to miejsce, do którego każdy może przynieść nadmiar jedzenia, którego nie jest w stanie przetworzyć lub poczęstować się tym, co znajduje się w lodówce i na półkach. Celem jadłodzielni jest minimalizowanie marnowania żywności w gospodarstwach domowych. Jadłodzielnia będzie koordynowana przez osoby […]

Sztuka i aktywizm w dobie kryzysu klimatycznego

24 maja 2022

Zapraszamy do udziału w czterodniowej rezydencji dla artystów/artystki, aktywistów/aktywistki i badaczki/badaczy, która odbędzie się w dniach 28.06 – 01.07. Projekt ma na celu, zwiększenie świadomości związanej ze zmianami klimatycznymi i tym samym wzmacnianie odporności na nie, poprzez odkrywanie zrównoważonych relacji i praktyk artystycznych skupionych na społeczności. Organizatorem jest Fundacja Otwarty Plan, która działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i ochrony środowiska poprzez wykorzystanie edukacji klimatycznej, transformatywnej i globalnej. Swoje zgłoszenie można przesłać […]

Raport dot. celów zrównoważonego rozwoju w UE

24 maja 2022

23 maja 2022 Eurostat opublikował raport dot. celów zrównoważonego rozwoju w UE. Niestety w ciągu ostatnich pięciu lat stwierdzono nieznaczne odejście od odpowiednich celów zrównoważonego rozwoju dotyczących życia na lądzie (cel zrównoważonego rozwoju nr 15), co świadczy o tym, że działalność człowieka wywierała presję na ekosystemy i różnorodność biologiczną. Pomimo faktu, że zarówno powierzchnia obszarów leśnych w UE, jak i lądowych obszarów chronionych nieznacznie wzrosła, presja na różnorodność biologiczną […]

Zapraszamy na Święto Wody do Konstancina

23 maja 2022

29 maja 2022 w Konstancińskim Domu Kultury Hugonówka odbędzie się Święto Wody, którego organizatorem jest Daniel Petryczkiewicz. Święto Wody narodziło się z wędrówek brzegiem Małej, z poznawania jej bagien i rozlewisk, z obserwacji jej zniszczenia i odrodzenia, z podglądania powracających bobrów oraz ze wspomnień ludzi, którzy dawniej pływali albo łowili w niej ryby. W wydarzeniu udział wezmą: Magdalena Siemaszko (koordynatorka projektu „Pamiętajmy o Mokradłach” w Centrum Ochrony Mokradeł (CMoK)), Joanna Kowalczyk-Bednarczyk […]

Rowerem dla Klimatu!

22 maja 2022

Rodzice dla Klimatu, Kuchnia Konfliktu, Fundacja Rozwój Tak – Odkrywki Nie, Strajk dla Ziemi Łódź, Green REV Institute to organizatorzy i organizatorki wydarzenia Rowerem dla Klimatu . Cztery głośne dni dla debaty klimatycznej i działań zakończą się debatą w Jazdowie i panelem eksperckim, w którym rodzice będą starali się znaleźć odpowiedzi na pytania związane z obecnymi zagrożeniami i czekającymi ich wyzwaniami w kontekście zdrowia, żywienia czy obszarów związanych […]

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa już 24 maja

21 maja 2022

24 maja odbędzie się spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Najważniejsze punkty spotkania, to: dyskusja nt. ptasiej grupy (w 2021 ok. setki milionów złotych ze środków publicznych zostały przeznaczone w Polsce na odszkodowania dla hodowców, ogniska ptasiej grypy stanowią zagrożenie dla zdrowia i jakości życia ludzi); rynki rolne w obliczu wojny w Ukrainie; dyskusja nt. ustaleń warsztatu „Dialog na temat przyszłości ochrony gleb w UE i jej potencjału […]

Stanowisko w konsultacjach KE

20 maja 2022

Komisja Europejska zakończyła 20 maja 2022 konsultacje publiczne dot. Zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Zmiany legislacyjne powinny uwzględniać wszystkie zagrożenia związane z intensywną hodowlą zwierząt. Osoby pracujące na obszarach ferm przemysłowych, które mają bezpośrednią styczność ze zwierzętami tzw. hodowlanymi są narażone na zoonozy. W hodowli kurczaków (w Polsce ponad 1400 ferm przemysłowych to fermy ptaków), dużym zagrożeniem dla zdrowia człowieka są bakterie, które łatwo nabywają […]

Dostarczenie apelu do władz Europejskiej Partii Ludowej

18 maja 2022

18 maja przekazany został list otwarty zaadresowany do Premiera Donlada Tuska i Przewodniczącego EPL w PE Manfreda Webera. Apel został podpisany przez 61 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całego świata oraz Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskiego. List był odpowiedzią na niepokojące słowa osób reprezentujących EPL oraz na wpis na oficjalnym profilu Twitter w którym jednoznacznie wezwano do opóźnienia reform w ramach strategii od pola do stołu. Pełna treść listu W obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, […]

Ruszyła Europejska Inicjatywa Obywatelska #FurFreeEurope!

18 maja 2022

18 maja o godz. 9.00 oficjalnie rozpoczęła swoje działanie Europejska Inicjatywa Obywatelska #FurFreeEurope (Europa wolna od futer). Green REV Institute wraz z członkami Eurogroup for Animals i innymi organizacjami, poparła dziś rozpoczęcie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (ECI) Fur Free Europe. Mamy rok na zebranie miliona podpisów, aby ostatecznie zakończyć męczarnie zwierząt tzw. futerkwych w Europie. Wspólnie wezwijmy UE do wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt tzw. […]