News

Green Advocacy Academy – Sylwia Kowalska

26 lutego 2023

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Erasmus+. W spotkaniu udział wezmą 3 osoby eksperckie reprezentujące stronę naukową i aktywistyczną.

Trzecią prelegentką będzie Sylwia Kowalska, która opowie o “Współpraca i partnerstwo – razem dla zrównoważonego systemu żywnościowego.”!

Sylwia Kowalska – członkini zarządu Kongresu Ruchów Miejskich, prezeska Fundacji NO.BA. Ekolożka, współzałożycielka toruńskich Jadłodzielni i Ruchu Foodsharing Polska, zaangażowana w akcję „Cyrk bez zwierząt”. 

Green Advocacy Academy jest pilotażowym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt jest realizowany przy współpracy z naszym fińskim partnerem VISIO i skierowany jest do osób młodych w wieku 14-24 z Polski oraz Finlandii.
W ramach projektu odbędzie się 7 warsztatów rzecznictwa dla transformacji systemu żywności i rolnictwa oraz wyjazd do Brukseli i spotkania z osobami decydenckimi.

Co chcemy osiągnąć i robić w Green Advocacy Academy?:

  • podnosić i wzmacniać świadomość wśród osób młodych w zakresie wpływu obecnego systemu produkcji żywności na klimat, środowisko, prawa człowieka;
  • stworzyć platformę do budowania kompetencji w zakresie prowadzenia działań rzeczniczych oraz znaczenia partycypacji obywatelskiej;
  • włączać osoby młode w działania systemowe;
  • stworzyć platformę do wymiany doświadczeń, pomysłów, innowacji pomiędzy młodzieżą z Polski oraz Finlandii w zakresie inicjatyw klimatycznych i aktywizmu obywatelskiego.

Photo: Sylwia Kowalska