News

Green Advocacy Academy – Karolina Skowron-Baka

25 lutego 2023

Już 28 lutego o godz. 18:00 odbędzie się drugie spotkanie krajowe Green Advocacy Academy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Erasmus+. W spotkaniu udział wezmą 3 osoby eksperckie reprezentujące stronę naukową i aktywistyczną.

Drugą prelegentką będzie Karolina Skowron-Baka, która opowie o “Działania rzecznicze i aktywizm – czyli holistyczne podejście w działaniach na rzecz klimatu, środowiska, praw człowieka i praw zwierząt.”!

Karolina Skowron-Baka – Dyrektorka Akcji Demokracja. Wcześniej dyrektorka polskiego oddziału jednej z najskuteczniejszych organizacji prozwierzęcych na świecie według Animal Charity Evaluators. Międzynarodowa mówczyni na temat łączenia ruchu prozwierzęcego z ruchem feministycznym. Twórczyni Centrum Zwierzątna Kongresie Kobiet. Współzałożycielka globalnej Connections Alliance. Współzalożycielka i główna ekspertka Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt Hodowlanych. Liderka polskiej grupy Vegan Ladyboss. Członkini Komitetu Parady Równości i rady Kongresu Kobiet.

Green Advocacy Academy jest pilotażowym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt jest realizowany przy współpracy z naszym fińskim partnerem VISIO i skierowany jest do osób młodych w wieku 14-24 z Polski oraz Finlandii.
W ramach projektu odbędzie się 7 warsztatów rzecznictwa dla transformacji systemu żywności i rolnictwa oraz wyjazd do Brukseli i spotkania z osobami decydenckimi.

Cele projektu:

  • podniesienie i wzmocnienie świadomości wśród osób młodych w zakresie wpływu obecnego systemu produkcji żywności na klimat, środowisko, prawa człowieka;
  • stworzenie platformy do budowania kompetencji w zakresie prowadzenia działań rzeczniczych oraz znaczenia partycypacji obywatelskiej;
  • włączenie osób młodych w działania systemowe;
  • stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, pomysłów, innowacji pomiędzy młodzieżą z Polski oraz Finlandii w zakresie inicjatyw klimatycznych i aktywizmu obywatelskiego.

Photo: Karolina Skowron-Baka