News

Okrągły stół – Dr Robert Maślak

3 marca 2023

Green REV Institute i Future Food 4 Climate zapraszają na ostatni okrągły stół organizowany w ramach projektu “Bringing fish back to water during the election” pt. “Krzywda zwierząt w akwakulturze”.

Zapraszamy do obserwowania wydarzenia na Facebooku.

W obecnym systemie żywnościowym, co roku zabija się ponad bilion ryb. Ryby wciąż są szeroko pomijane w debacie przez osoby decyzyjne, a wypracowywane strategie i legislacje nie uwzględniają faktu, że ryby to istoty zdolne do odczuwania bólu. Podczas okrągłego stołu poruszymy temat krzywd i rzeczywistości życia ryb na fermach. Będziemy mówić o potrzebach ryb i o tym, jakie szokujące praktyki są wciąż stosowane w hodowlach. Wskażemy również na rolę, jaką odgrywa nauka w budowaniu prawa które traktuje ryby podmiotowo.

Projekt “Bringing fish back to water during the elections” składa się z 4 okrągłych stołów. Na każde spotkanie zapraszamy zarówno stronę decyzyjną jak i reprezentację strony aktywistycznej i eksperckiej. W ramach prowadzonych dyskusji chcemy poszerzyć debatę publiczną i polityczną w zakresie praw i dobrostanu ryb oraz wpływu rybołówstwa i akwakultury na bioróżnorodność, zdrowie i klimat. 

W okrągłym stole udział weźmie:

Dr Robert Maślak – biolog, adiunkt w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista z zakresu zachowania i dobrostanu zwierząt nieudomowionych w niewoli. Zaangażowany w inicjatywy dotyczące ochrony przyrody, klimatu i humanitarnej ochrony zwierząt.

Dyskusja będzie moderowana przez Katarzynę Kolbuch z zespołu Green REV Institute ds. komunikacji.

Przy realizacji projektu współpracujemy z naszymi międzynarodowymi partnerami Eurogroup for Animals We Animal Media, Essere Animali.
Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy. Transmisja odbędzie się na profilu Green REV Institute.

Photo: Dr Robert Maślak