Future Food 4 Climate

Rzecznictwo dla sprawiedliwej transformacji systemu żywności

Najważniejsze wydarzenia

Kalendarz Future
Food 4 Climate

09.10
Poniedziałek
Commision AGRI PE
12.10
Czwartek
Commission ENVI PE
23.10
Poniedziałek
Commission ENVI PE
23.10
Poniedziałek
Commission PECH PE
24.10
Wtorek
Commission PECH PE
24.10
Wtorek
Commission ENVI PE
25.10
Środa
Commision AGRI PE
26.10
Czwartek
Commision AGRI PE
06.11
Poniedziałek
Commission ENVI PE
07.11
Wtorek
Commission ENVI PE
09.11
Czwartek
Commission PECH PE
13.11
Poniedziałek
Commision AGRI PE
27.11
Poniedziałek
Commision AGRI PE
28.11
Wtorek
Commision AGRI PE

Future Food 4 Climate

Future Food 4 Climate jest koalicją społeczeństwa obywatelskiego, grup nieformalnych, fundacji, stowarzyszeń, kolektywów, które angażują się w działania rzecznicze i strażnicze na rzecz transformacji systemu żywności. Włączamy organizacje, grupy, ekspertów i ekspertki, których głos w debacie klimatycznej nie jest wystarczająco słyszalny. FF4C podejmuje działania skierowane do decydentów, polityków i polityczek, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, krajowych posłów i posłanek. Europejski Zielony Ład Going Local to hasło, które chcemy wdrażać we wszystkich działaniach poprzez współdziałanie, szeroką partycypację, dialog oraz współpracę z organizacjami na rzecz zielonej, sprawiedliwej transformacji systemu żywności.

Biblioteka Future Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne