Future Food 4 Climate

Rzecznictwo dla sprawiedliwej transformacji systemu żywności

Najważniejsze wydarzenia

Kalendarz Future
Food 4 Climate

20.04
Sobota
Roślinny Horyzont: Debata o Zdrowiu i Ż...
20.04
Sobota
Roślinna Szkołą w Niebostanie | łódzka premiera ...
22.04 - 26.04
Poniedziałek - Piątek
EP plenary sitting
22.04
Poniedziałek
Eko Live "Jak pomagać planecie?" - ...

Future Food 4 Climate

Future Food 4 Climate jest koalicją społeczeństwa obywatelskiego, grup nieformalnych, fundacji, stowarzyszeń, kolektywów, które angażują się w działania rzecznicze i strażnicze na rzecz transformacji systemu żywności. Włączamy organizacje, grupy, ekspertów i ekspertki, których głos w debacie klimatycznej nie jest wystarczająco słyszalny. FF4C podejmuje działania skierowane do decydentów, polityków i polityczek, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, krajowych posłów i posłanek. Europejski Zielony Ład Going Local to hasło, które chcemy wdrażać we wszystkich działaniach poprzez współdziałanie, szeroką partycypację, dialog oraz współpracę z organizacjami na rzecz zielonej, sprawiedliwej transformacji systemu żywności.

Biblioteka Future Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne