Future Food 4 Climate

Rzecznictwo dla sprawiedliwej transformacji systemu żywności

Najważniejsze wydarzenia

Kalendarz Future
Food 4 Climate

04.07 - 08.07
Poniedziałek - Piątek
Sesja plenarna PE
05.07
Wtorek
Sesja plenarna - Strasburg
06.07 - 08.07
Środa - Piątek
Posiedzenie Sejmu RP
06.07
Środa
Sesja plenarna - Strasburg
07.07
Czwartek
Sesja plenarna - Strasburg
11.07
Poniedziałek
Komisja PECH PE
11.07
Poniedziałek
Komisja AGRI PE
12.07
Wtorek
Komisja AGRI PE
12.07
Wtorek
Komisja PECH PE
12.07
Wtorek
Komisja PECH PE
20.07 - 23.07
Środa - Sobota
Posiedzenie Sejmu RP
21.07 - 22.07
Czwartek - Piątek
Termin - konsultacje społeczne: Zrównoważ...
28.07 - 29.07
Czwartek - Piątek
Konsultacje publiczne - przegląd unijnego programu „...
05.08 - 06.08
Piątek - Sobota
Posiedzenie Sejmu RP

Future Food 4 Climate

Future Food 4 Climate jest koalicją społeczeństwa obywatelskiego, grup nieformalnych, fundacji, stowarzyszeń, kolektywów, które angażują się w działania rzecznicze i strażnicze na rzecz transformacji systemu żywności. Włączamy organizacje, grupy, ekspertów i ekspertki, których głos w debacie klimatycznej nie jest wystarczająco słyszalny. FF4C podejmuje działania skierowane do decydentów, polityków i polityczek, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, krajowych posłów i posłanek. Europejski Zielony Ład Going Local to hasło, które chcemy wdrażać we wszystkich działaniach poprzez współdziałanie, szeroką partycypację, dialog oraz współpracę z organizacjami na rzecz zielonej, sprawiedliwej transformacji systemu żywności.

Biblioteka Future Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne