Future Food 4 Climate

Rzecznictwo dla sprawiedliwej transformacji systemu żywności

Najważniejsze wydarzenia

Kalendarz Future
Food 4 Climate

05.06
Poniedziałek
Commission ENVI PE
08.06
Czwartek
Commission AGRI PE
12.06 - 16.06
Poniedziałek - Piątek
EP Plenary Session
26.06
Poniedziałek
Commission ENVI PE
26.06
Poniedziałek
Commission PECH PE
27.06
Wtorek
Commission ENVI PE
27.06
Wtorek
Commission PECH PE
28.06
Środa
Commission AGRI PE
29.06
Czwartek
Commission AGRI PE
06.07
Czwartek
Commission ENVI PE
06.07
Czwartek
Commision AGRI PE
17.07
Poniedziałek
Commission ENVI PE
17.07
Poniedziałek
Commission PECH PE
18.07
Wtorek
Commission PECH PE

Future Food 4 Climate

Future Food 4 Climate jest koalicją społeczeństwa obywatelskiego, grup nieformalnych, fundacji, stowarzyszeń, kolektywów, które angażują się w działania rzecznicze i strażnicze na rzecz transformacji systemu żywności. Włączamy organizacje, grupy, ekspertów i ekspertki, których głos w debacie klimatycznej nie jest wystarczająco słyszalny. FF4C podejmuje działania skierowane do decydentów, polityków i polityczek, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, krajowych posłów i posłanek. Europejski Zielony Ład Going Local to hasło, które chcemy wdrażać we wszystkich działaniach poprzez współdziałanie, szeroką partycypację, dialog oraz współpracę z organizacjami na rzecz zielonej, sprawiedliwej transformacji systemu żywności.

Biblioteka Future Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne