Future Food 4 Climate

Rzecznictwo dla sprawiedliwej transformacji systemu żywności

Najważniejsze wydarzenia

Kalendarz Future
Food 4 Climate

11.03 - 15.03
Poniedziałek - Piątek
EP Plenary Session
14.03
Czwartek
Consultation deadline: Welfare and traceability of dogs ...
14.03
Czwartek
Consultation deadline: Animal welfare – protection of animals ...
18.03
Poniedziałek
AGRI Committee meeting
19.03
Wtorek
AGRI Committee meeting
20.03
Środa
PECH Committee meeting
09.04
Wtorek
PECH Committee meeting
15.04
Poniedziałek
AGRI Committee meeting

Future Food 4 Climate

Future Food 4 Climate jest koalicją społeczeństwa obywatelskiego, grup nieformalnych, fundacji, stowarzyszeń, kolektywów, które angażują się w działania rzecznicze i strażnicze na rzecz transformacji systemu żywności. Włączamy organizacje, grupy, ekspertów i ekspertki, których głos w debacie klimatycznej nie jest wystarczająco słyszalny. FF4C podejmuje działania skierowane do decydentów, polityków i polityczek, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, krajowych posłów i posłanek. Europejski Zielony Ład Going Local to hasło, które chcemy wdrażać we wszystkich działaniach poprzez współdziałanie, szeroką partycypację, dialog oraz współpracę z organizacjami na rzecz zielonej, sprawiedliwej transformacji systemu żywności.

Biblioteka Future Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne