Future Food 4 Climate

Rzecznictwo dla sprawiedliwej transformacji systemu żywności

Najważniejsze wydarzenia

Kalendarz Future
Food 4 Climate

17.04 - 21.04
Poniedziałek - Piątek
EP Plenary Session
24.04
Poniedziałek
Commission AGRI PE
25.04
Wtorek
Commission AGRI PE
26.04
Środa
Commission ENVI PE
26.04
Środa
Commission PECH PE
27.04
Czwartek
Commission PECH PE
27.04
Czwartek
Commission ENVI PE
04.05
Czwartek
Commission ENVI PE
08.05 - 12.05
Poniedziałek - Piątek
EP Plenary Session
22.05
Poniedziałek
Commission AGRI PE
23.05
Wtorek
Commission AGRI PE
24.05
Środa
Commission ENVI PE
24.05
Środa
Commission PECH PE
25.05
Czwartek
Commission ENVI PE

Future Food 4 Climate

Future Food 4 Climate jest koalicją społeczeństwa obywatelskiego, grup nieformalnych, fundacji, stowarzyszeń, kolektywów, które angażują się w działania rzecznicze i strażnicze na rzecz transformacji systemu żywności. Włączamy organizacje, grupy, ekspertów i ekspertki, których głos w debacie klimatycznej nie jest wystarczająco słyszalny. FF4C podejmuje działania skierowane do decydentów, polityków i polityczek, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, krajowych posłów i posłanek. Europejski Zielony Ład Going Local to hasło, które chcemy wdrażać we wszystkich działaniach poprzez współdziałanie, szeroką partycypację, dialog oraz współpracę z organizacjami na rzecz zielonej, sprawiedliwej transformacji systemu żywności.

Biblioteka Future Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne