News

Wicepremier Henryk Kowalczyk

Działania rzecznicze w ramach posiedzenia AGRIFISH

16 maja 2022

Wystosowałyśmy list do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka na rzecz wsparcia inicjatywy wprowadzenia Pozytywnej Listy gatunków w Unii Europejskiej. Już 24 maja podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) zaprezentowana zostanie inicjatywa wypracowana przez Cypr, która zyskała wsparcie takich krajów jak Litwa, Luksemburg i Malta. Apelujemy do Wicepremiera Kowalczyka o wsparcie dla tego dokumentu, gdy zostanie on przedstawiony na posiedzeniu Rady AGRIFISH. W liście wskazujemy na trzy najważniejsze […]

vegetables

Debata – roślinne posiłki w publicznych stołówkach

15 maja 2022

Już we wtorek (17 maja) o godz. 18.00 odbędzie się debata pt. Public financing of plates in Europe Tematyką debaty będą działania organizacji pozarządowych w krajach europejskich na rzecz zwiększenia dostępności roślinnych posiłków oraz zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu produkcji żywności na klimat, zdrowie, bioróżnorodność, prawa człowieka oraz prawa zwierząt. Organizacje z Włoch, Austrii, Słowacji, Brukseli opowiedzą o kampaniach, działaniach na rzecz roślinnych posiłków w publicznych stołówkach. W debacie głos […]

Model przyszłości europejskiego rolnictwa

14 maja 2022

W ramach przeprowadzonego badania dla Komisji AGRI (Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w KE) powstał raport opisujący model przyszłości europejskiego rolnictwa. Opracowanie zawiera podsumowanie wpływu spadku liczby gospodarstw rolnych w UE na europejski model rolnictwa (EFM). Raport podkreśla, że obecny sposób dystrybuowania środków jest skoncentrowany w większości na dużych, intensywnych gospodarstwach rolnych, co w dalszym ciągu zwiększa koncentrację rolnictwa. Jednocześnie istotne jest zapewnienie odpowiedniej edukacji […]

Komisarz Wojciechowski

EUMeatDeal czyli kontynuacja business as usual przez Komisarza Wojciechowskiego

13 maja 2022

W dniu 12 maja Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski wypowiedział się za pośrednictwem Twittera nt. produkcji mięsa w Unii Europejskiej. Niestety wypowiedź ta ma wyraźny wydźwięk antynaukowy i antyzwierzęcy. Green REV Institute oraz FF4C wystosował w tej sprawie list do Wiceprzewodniczącego KE, Fransa Timmermansa. W liście zwracamy się o komentarz nt. wypowiedzi Komisarza oraz zdecydowaną reakcję na brak holistycznego podejścia w przekazie KE. Komisarz Wojciechowski: „Ciągle słyszę pytanie: czy Komisja planuje ograniczyć produkcję mięsa […]

Podcast – nieefektywny system produkcji żywności

12 maja 2022

Anna Spurek, COO Green REV Institute w rozmowie z Redaktorem naczelnym Śląskiej Opinii, Sebastianem Pypłaczem opowiedziała o obecnym systemie produkcji żywności, który jest bankrutem. Podczas rozmowy poruszone zostały kwestie finansowania tego, co nam szkodzi oraz potrzebie uwrażliwienia osób decyzyjnych. Niestety pomimo pogłębiającego się kryzysu klimatycznego Polska wciąż jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem blokowania Zielonej Transformacji. Podczas rozmowy poruszono także kwestie […]

#EUforAnimals – Oral Question

11 maja 2022

Poseł do Parlamentu Europejskiego Niels Fuglsang przedstawił pytanie wymagające odpowiedzi ustnej do Komisji Europejskiej. Pytanie #EUforAnimals ma na celu zmianę stanowiska Komisarki ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa Żywności Stelli Kyriakides i dodanie ds. dobrostanu zwierząt. To nie tylko zmiana symboliczna, a wyraźny sygnał, że Komisja Europejska rozpocznie nowy rozdział w ochronie zwierząt pozaludzkich. Kampania #EUforAnimals rozpoczęła się w marcu 2021. Jako Green REV Institute koordynujemy działania w Polsce – 18 Posłów i Posłanek […]

Konferencja w Senacie dot. Atlasu Mięsa

10 maja 2022

10 maja w Senacie odbyła się konferencja dot. Raportu Atlas Mięsa 2022 Fundacji Heinricha Boella. Wzięłyśmy udział w debacie wskazując na najważniejsze fakty i wnioski z publikacji: produkcja zwierzęca stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności, środowiska naturalnego, powoduje deforestację i jest nieefektywna; produkcja przemysłowa to zbędne cierpienie miliardów zwierząt lądowych i morskich rocznie; bez odważnej debaty politycznej na temat klimatu na naszych talerzach nie osiągniemy celów Europejskiego Zielonego Ładu […]

Okrągły Stół dla Ukrainy we Wrocławiu

9 maja 2022

Bierzemy udział w posiedzeniu Okrągłego Stołu dla Ukrainy razem z OFOP. Dlaczego musimy wzmacniać starania akcesyjne Ukrainy? Jak budujemy i poszerzamy działania #FutureFood4Climate włączając organizacje społeczeństwa obywatelskiego z Ukrainy? Jaka będzie i jest rola Ukrainy w zielonej transformacji i wspólnej walce o ekosystemy, ludzi i zwierzęta? Program spotkania: https://ofop.eu/wp-content/uploads/2022/04/OkraglyStolUkraina_PROGRAM.pdf Credit: EP Multimedia Center

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

7 maja 2022

W dniach 29-30 kwietnia odbyła się ostatnia sesja w sprawie przyszłości Europy, podczas której uzgodniono zestaw 49 szczegółowych propozycji obejmujących szeroki wachlarz tematów, od zmiany klimatu po zdrowie, migrację i rolę UE na świecie. Cieszy nas, że zostały uwzględnione propozycje dot.: promocji diet roślinnych z uwzględnieniem kwestii wpływu produkcji żywności na środowisko naturalne i bioróżnorodność, wspierania rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego (zgodnie z pierwszymi zapisami strategii Od pola do stołu – produkcji roślinnej) oraz uwzględnienia […]

We Animals Media

List ws. wsparcia KE dla produkcji mleka

6 maja 2022

Wystosowałyśmy list do Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w sprawie zatwierdzenia programu wsparcia dla sektora producentów mleka krowiego, owczego i koziego działających w Hiszpanii, dotkniętych wzrostem cen energii elektrycznej, pasz i paliw, spowodowanym obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami („Spanish scheme to support milk producers”). W ramach wsparcia zostanie przeznaczonych 169 milionów Euro na sektor przemysłu mlecznego. W liście podkreślamy, że projekt wsparcia pomija znaczące […]