Biblioteka Future
Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne

Raport Roczny 2023 – Green REV Institute

Woda, zdrowie i kryzys klimatyczny

Dywersyfikacja białek dla Europy – EIT

Roślinna Wiosna – wegańskie przepisy

Dobrostan zwierząt tzw. hodowlanych – ankieta konsumencka

Europejska ocena ryzyka klimatycznego – Raport EEA

Hodowla zwierząt & emisje – Harvard Law School

Dania – Plan działania na rzecz żywności pochodzenia roślinnego

Jakość diety & dzieci – wyniki kohorty ALSPAC

Jakość diety & dzieci – badanie PANIC