Biblioteka Future
Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne

Raport roczny – 2022

Hodowla przemysłowa & ochrona środowiska

Dobrostan zwierząt, środowisko i zrównoważony rozwój

Dobrostan ryb & akwakultura

Ukryte koszty konsumpcji mięsa we Włoszech

Przyszłość rolnictwa w UE

Zakaz ferm ośmiornic w stanie Waszyngton

List – transport żywych zwierząt

KE – Bezpieczeństwo żywnościowe

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE