News

Już dzisiaj – krzywda zwierząt w akwakulturze

7 marca 2023

Już dzisiaj odbędzie się ostatni okrągły stół w ramach projektu „Bringing fish back to water during the elections”!

W obecnym systemie żywnościowym, co roku zabija się ponad bilion ryb. Ryby wciąż są szeroko pomijane w debacie przez osoby decyzyjne, a wypracowywane strategie i legislacje nie uwzględniają faktu, że ryby to istoty zdolne do odczuwania bólu. Podczas okrągłego stołu poruszymy temat krzywd i rzeczywistości życia ryb na fermach. Będziemy mówić o potrzebach ryb i o tym, jakie szokujące praktyki są wciąż stosowane w hodowlach. Wskażemy również na rolę, jaką odgrywa nauka w budowaniu prawa które traktuje ryby podmiotowo.

Projekt “Bringing fish back to water during the elections” składa się z 4 okrągłych stołów. Na każde spotkanie zapraszamy zarówno stronę decyzyjną jak i reprezentację strony aktywistycznej i eksperckiej. W ramach prowadzonych dyskusji chcemy poszerzyć debatę publiczną i polityczną w zakresie praw i dobrostanu ryb oraz wpływu rybołówstwa i akwakultury na bioróżnorodność, zdrowie i klimat. 
W debacie udział wezmą osoby eksperckie, aktywistyczne i osoby decyzyjne: 

  • Dr Robert Maślak – biolog, adiunkt w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista z zakresu zachowania i dobrostanu zwierząt nieudomowionych w niewoli. Zaangażowany w inicjatywy dotyczące ochrony przyrody, klimatu i humanitarnej ochrony zwierząt;
  • Mec. Karolina Kuszlewicz – adwokatka i założycielka Kancelarii specjalizującej się w ochronie praw zwierząt i przyrody. Wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim, autorka książek i publikacji specjalistycznych, w tym Komentarza do ustawy o ochronie zwierząt. Członkini Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy; 
  • Karolina Kubacka – (Biuro Posłanki do Parlamentu Europejskiego dr. Sylwii Spurek) – studentka 5. roku prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się prawami człowieka, ze specjalnym uwzględnieniem praw kobiet oraz prawami zwierząt. W Parlamencie Europejskim w Brukseli zajmuje się monitorowaniem procesów legislacyjnych w Komisji PE AGRI, ENVI, LIBE i FEMM;
  • Katarzyna Niedźwiecka (Asystentka Wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej) – absolwentka interdyscyplinarnych studiów z zakresu polityki, psychologii, prawa i ekonomii (PPLE) na Uniwersytecie w Amsterdamie ze specjalizacją w prawie europejskim i międzynarodowym. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie uchodźczym i prawach człowieka, a także w zagadnieniach dotyczących praworządności. 
  • Dorota Sumińska – z wykształcenia lekarka weterynarii, z zamiłowania obserwatorka życia na ziemi. Od kilkudziesięciu lat działa na rzecz uświadamiania ludziom podmiotowości innych gatunków;
  • Andrew Skowron – fotograf, aktywista. W swoich działaniach dokumentuje życie zwierząt, ich cierpienie i eksploatację. Każdego dnia szuka ujęć, które budzą empatię i wywołują ludzkie współczucie, pokazując realia życia zwierząt pozaludzkich.

Dyskusja będzie moderowana przez Katarzynę Kolbuch z zespołu Green REV Institute ds. komunikacji.

Photo: WeAnimalsMedia