Dokumenty Future
Food 4 Climate

Dokumenty, Stanowiska, Petycje

Roślinna Szkoła – List do Ministry Zdrowia

Konsultacje KE – redukcja krajowych emisji

Rzeczniczka Praw Dziecka – roślinne posiłki

Stanowisko ws. 2023/0675/IT (TRIS)

Wezwanie USDA do ograniczenia wysokoemisyjnej żywności post-COP28

Konsultacje KE – Ósmy unijny program działań w zakresie środowiska

Konsultacje KE – odporność społeczna

Konsultacje KE – program działań dla zdrowia na lata 2021–2027

List otwarty – koszty produkcji mięsa i nabiału

Rekomendacje dot. Zrównoważonego systemu żywnościowego