Dokumenty Future
Food 4 Climate

Dokumenty, Stanowiska, Petycje

Rekomendacje – Zespół ds. Praw i Obowiązków Ucznia

Rekomendacje – Edukacja Zdrowotna

Apel ws. wycofania zielonych środków w UE

List otwarty – produkcja biometanu w UE

Konsultacje MRiRW – transport zwierząt

Apel – Wspólna Polityka Rolna

Wystąpienie generalne RPO – Roślinne posiłki

List – podatek VAT

Konsultacje – ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

List Ministerstwo Rolnictwa – transport żywych zwierząt