Dokumenty Future
Food 4 Climate

Dokumenty, Stanowiska, Petycje

Interpelacja – zamówienia publiczne (Wrocław)

List otwarty – transport żywych zwierząt

Apel – umowy handlowe

Petycja – odpowiedź (Szczecin)

Petycja obywatelska – Szczecin

Konsultacje KE – antybiotykooporność

Odpowiedź na interpelację – sprzedaż żywych ryb

List do Ministerstw ws. GBF – COP15

Konsultacje – transport zwierząt tzw. hodowlanych

Konsultacje – transport morski zwierząt