News

Konsultacje KE dot. etykietowania żywności

2 marca 2022

Celem konsultacji publicznych KE jest poznanie opinii obywateli i obywatelek UE i państw trzecich oraz zainteresowanych stron – będących i niebędących specjalistami, ekspertkami – na temat inicjatyw mających na celu zmianę przepisów UE dotyczących przekazywania konsumentom i konsumentkom informacji na temat żywności. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Komisji i wypełnienie prostego kwestionariusza na temat oczekiwań i potrzeb w zakresie etykiet żywności. Rozporządzenie PE 1169/2011 musi uwzględniać kwestie praw […]

Rezolucja PE w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę

1 marca 2022

Na specjalnej sesji Parlamentu Europejskiego Posłowie i Posłanki przyjęli rezolucję w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Parlament Europejski „z całą mocą potępia nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i inwazję na Ukrainę, a także udział Białorusi w tej agresji, podkreśla, że ta agresja wojskowa i inwazja stanowią poważne naruszenie prawa międzynarodowego, a w szczególności Karty Narodów Zjednoczonych, oraz wzywa Federację Rosyjską, aby powróciła do wypełniania obowiązków stałego członka Rady Bezpieczeństwa […]

Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska

1 marca 2022

Tematem UNEA-5 jest „Wzmacnianie działań na rzecz przyrody w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”.  UNEA może przyjąć rezolucję uznającą związek między środowiskiem, zrównoważonym rozwojem i dobrostanem zwierząt.  Grupa państw afrykańskich zaproponowała rezolucję w sprawie wskazania powiązania między dobrostanem zwierząt, środowiskiem i zrównoważonym rozwojem. Dlatego prowadziłyśmy działania rzecznicze skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska , aby Polska wsparła rezolucję. W centrum katastrofy klimatycznej, kryzysu […]

KE zajmuje stanowisko w sprawie wwozu zwierząt

25 lutego 2022

Zwierzęta pozaludzkie to także ofiary wojen i konfliktów zbrojnych Credit: EP Multimedia Center Uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy mogą wwozić do Polski zwierzęta tzw. towarzyszące. Polska uprościła procedury wpuszczania do kraju kotów, psów i fretek, a część zwierząt całkowicie zwolniła z obowiązku pozwolenia na wjazd. Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim przyjmującym grupy uchodźcze do uproszczenia tych zasad, aby nie rozdzielać ludzi od zwierząt będących częścią rodzin. Nie ma dotychczas informacji […]

Debata Meat Tax FF4C

8 lutego 2022

We wtorek 8 lutego o godzinie 18:00 odbyła się pierwsza debata zorganizowana w ramach Koalicji Future Food 4 Climate. Głównym tematem był podatek od mięsa i sprawiedliwy klimatycznie system cen żywności oraz kierunki działań zawarte w strategii Od pola do stołu (EU Farm to Fork). Głos zabrali m.in. Marcin Tischner (ProVeg Polska) , Emilia Kudasik-Gil (prawniczka) , Profesor Piotr Krajewski, Alicja Kowal (aktywistka), Mateusz Orzechowski (Fundacja Ne_Ni) […]

Stanowisko ws. Planu Strategicznego WPR

3 lutego 2022

Wystosowaliśmy stanowisko ds. WPR do Komisarza Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego Wystosowaliśmy stanowisko ws. Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej i przesłaliśmy je do Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. W Stanowisku poruszone zostały kwestie konieczności wpisania PS w założenia unijnej Strategii Od pola do stołu, ograniczenia produkcji zwierzęcej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. “Metody wskazane w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 w Polsce nie spełniają tych standardów, jak również […]

Konsultacje ws. zarządzania oceanami

1 lutego 2022

Konsultacje ws. zarządzania oceanami Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje  „Setting the course for a sustainable blue planet, an update of the international ocean governance agenda.” (fot. pixabay) 18 stycznia 2022 r. KE rozpoczęła konsultacje społeczne aktualizujące istniejącą międzynarodową agendę w zakresie zarządzania oceanami opublikowaną w 2016 roku. Do 15 lutego 2022 r. do 24:00 (CET) obywatele i obywatelki UE, a także organizacje pozarządowe mogą […]

NIK o bezpieczeństwie żywności

25 stycznia 2022

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dot. systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce.  (Fot. Pixabay) Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Analizę pt. “System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce –   stan obecny i pożądane kierunki zmian.”. W wynikach przeprowadzonej kontroli  natknąć się można na szereg wstrząsających informacji dot. bezpieczeństwa systemu produkcji, dystrybucji i kontroli żywności w Polsce. Salmonella w produktach eksportowych, niedobór kadr i rozproszenie kompetencyjne w systemie kontrolnym, […]

Przegląd prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu zwierząt

21 stycznia 2022

Z Akcją Demokracją i Ekowyborcą zachęcaliśmy do udziału w konsultacjach KE. Fot. Green REV Institute Włączamy się w konsultacje dotyczące prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu zwierząt. Razem z Akcja Demokracja i EkoWyborca przygotowaliśmy poradnik wypełnienia formularza konsultacyjnego w sposób uwzględniający prawa wszystkich zwierząt tzw. hodowlanych. Zachęcamy wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego do wypełnienia formularza do 21 stycznia. „Chcemy zmiany nazwy stanowiska Komisarki ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Czas na #EUforAnimals.” „KE […]

Ponad 150 organizacji apeluje o debatę nad prawami zwierząt

21 stycznia 2022

W dniach 28 lutego – 2 marca br. w Nairobi odbędzie się piąta sesja Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska UNEA Fot. Proveg Głównym tematem UNEA-5 jest „Wzmacnianie działań na rzecz przyrody w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”. ProVeg International wraz z ponad 150 organizacjami z całego świata, w tym FF4C apeluje, aby w centrum uwagi agendy UNEA 5.2 stanęły zrównoważony i zdrowy system żywności i rolnictwo zwierzęce, a także […]