News

Alarm klimatyczny na talerzu. Bonn

7 czerwca 2022

Aktywiści i aktywistki Traktatu Roślinnego  (Plant Based Treaty), będą obecni w Bonn na konferencji klimatycznej, aby zaprezentować nową odsłonę globalnej kampanii Plant Based Treaty. Wezwą delegatów i decydentki do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyjęcia Traktatu Roślinnego i do rozpoczęcia sprawiedliwej, klimatycznej, zielonej transformacji systemu żywności. 

Stanowisko, które zostało przygotowane przed konferencją w Bonn, zostało poparte przez ponad 50 grup, organizacji społeczeństwa i wybitnych osób eksperckich z całego świata. Stanowisko to mapa drogowa transformacji na roślinny, etyczny, klimatycznie sprawiedliwy i przyjazny system żywności. 

IPCC wielokrotnie wskazywało, że dieta wegańska jest optymalnym sposobem odżywiania, pozwalającym drastycznie ograniczyć emisje związane z nieefektywną produkcją żywności.

Dieta wegańska jest optymalną dietą w walce ze zmianami klimatycznymi i mogłaby, zgodnie z raportem specjalnym IPCC (2020) na temat użytkowania ziemi, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o prawie 8 gigaton równoważnika, a nawet ponad dwukrotnie, jeśli weźmiemy pod uwagę ponowne zalesianie terenów obecnie wykorzystywanych do hodowli zwierząt.

Rolnictwo zwierzęce jest odpowiedzialne za emisję aż 32% metanu. Niedawno 112 krajów podpisało globalne zobowiązanie dotyczące metanu, w którym zobowiązało się do ograniczenia emisji o 30% do 2030 roku. Zobowiązanie to nie jest jednak wystarczające, aby ograniczyć emisję o 45%. Państwa, które się zobowiązały do działania, reprezentują tylko połowę emisji powodowanych przez działalność człowieka. Ponadto zobowiązanie jest dobrowolne i nieegzekwowalne, i nie zawiera nawet jeszcze planu realizacji celów. 

Deklarację w sprawie lasów i użytkowania gruntów, przyjętą podczas COP26, podpisało 141 krajów. Od czasu przyjęcia tej deklaracji wylesianie związane z hodowlą zwierząt postępuje bez żadnych przeszkód. W pierwszych czterech miesiącach 2022 r. wylesiono 954 km2 , co stanowi wzrost o 69% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r., czyli stanowi obszar ponad dwukrotnie większy od obszaru Nowego Jorku. 

Foto/credit: Unsplash