News

Komisja AGRI PE

2 czerwca 2022

30 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Najważniejszym punktem posiedzenia była prezentacja raportu dot. wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na bioróżnorodność, stan gleby i zasoby wodne i dyskusja z Komisarzem ds. Środowiska Virginijusem Sinkeviciusem.

Komisja Europejska musi wspierać zielone rolnictwo, które nie będzie szkodzić środowisku naturalnemu, bioróżnorodności i ekosystemom.

Foto: Multimedia Center PE