News

Czy UE będzie dalej wspierać promocję mięsa i nabiału?

21 lutego 2023

Future Food 4 Climate wzywa Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego do pilnego zakończenia przeglądu polityki promocji produktów rolno-spożywczych. Unia Europejska, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wydaje rocznie ok. 60 milionów euro na wspieranie kampanii promocyjnych mięsa i nabiału. Pomimo silnego głosu organizacji, środowiska naukowego oraz obywateli i obywatelek UE Komisja Europejska nie zrezygnowała ze wsparcia dla przemysłu zwierzęcego. Dlatego FF4C wraz z 38 organizacji z całego świata wzywa Komisarza Janusza Wojciechowskiego do zakończenia rewizji polityki promocji produktów rolno- spożywczych i spełnienia obietnic dot. zielonej transformacji systemu żywności.

Foto: European Parliament