News

Green Advocacy Academy – prof. Piotr Skubała

24 lutego 2023

Już 28 lutego o godz. 18:00 odbędzie się drugie spotkanie krajowe Green Advocacy Academy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Erasmus+. W spotkaniu udział wezmą 3 osoby eksperckie reprezentujące stronę naukową i aktywistyczną.

Pierwszy mówcą będzie prof. Piotra Skubała, który poruszy temat „Nauka & Aktywizm na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego – jak jedno uzupełnia drugie?”!

Prof. Piotr Skubała – Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog, autor 170 artykułów naukowych, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny. Lider Climate Reality, „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

Green Advocacy Academy jest pilotażowym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt jest realizowany przy współpracy z naszym fińskim partnerem VISIO i skierowany jest do osób młodych w wieku 14-24 z Polski oraz Finlandii.
W ramach projektu odbędzie się 7 warsztatów rzecznictwa dla transformacji systemu żywności i rolnictwa oraz wyjazd do Brukseli i spotkania z osobami decydenckimi.

Co chcemy osiągnąć i robić w projekcie Green Advocacy Academy?:

  • podnosić i wzmacniać świadomość wśród osób młodych w zakresie wpływu obecnego systemu produkcji żywności na klimat, środowisko, prawa człowieka;
  • stworzyć platformę do budowania kompetencji w zakresie prowadzenia działań rzeczniczych oraz znaczenia partycypacji obywatelskiej;
  • włączać osoby młode w działania systemowe;
  • stworzyć platformę do wymiany doświadczeń, pomysłów, innowacji pomiędzy młodzieżą z Polski oraz Finlandii w zakresie inicjatyw klimatycznych i aktywizmu obywatelskiego.

Photo: Dawid Chalimoniuk