Biblioteka Future
Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne

Wpływ środowiska na zdrowie – WHO

Dieta a bioróżnorodność – SHEFS

Wzmacniając głos rolników ProVeg

Dobrostan vs. agenda zrównoważonego rozwoju

Reforma stawek VAT na produkty zwierzęce i roślinne – Greenpeace

Redukcja emisji metanu – rolnictwo

Potencjał redukcji emisji metanu w UE, 2020-2030

Raport z Dialogu na temat zrównoważonej konsumpcji

Skuteczność działań rzeczniczych na rzecz zwierząt w Afryce

Dostępność wegańskich posiłków w szkołach – badanie/ankieta