Biblioteka Future
Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne

Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie – 2022

Dobrostan zwierząt vs współpraca UE i Chin

Konieczność zmian w rolnictwie

Zoonozy – przegląd danych naukowych

Przemysł zwierzęcy – Feedback

Postulaty dewzrostu – opinie

100 climate-neutral cities

Zwierzęta a Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wpływ środowiska na zdrowie – WHO

Dieta a bioróżnorodność – SHEFS