Biblioteka Future
Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne

Biała Księga – fermy przemysłowe

Fermy przemysłowe vs. zdrowie – Min. Zdrowia

Znakowanie – dobrostan zwierząt

Sprawiedliwa transformacja – rola komitetów monitorujących

Przymusowa praca w przemyśle zwierzęcym – Brazylia

European Vegan Summit – Program

Polska net-zero 2050 – rolnictwo

Wypas zwierząt – fakty

Odpowiedź WQ – fermy ośmiornic

Raport – Samorządy dla Klimatu