News

Sprawiedliwość żywnościowa – prace w Niemczech

11 lipca 2022

W ramach porozumienia między Socjaldemokratyczną Partią Niemiec, Wolną Partią Demokratyczną i Zielonymi przewiduje się, że do 2023 roku rząd federalny pod kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa przedstawi nową strategię żywnościową. W opracowanie zapisów zaangażowani zostaną politycy, decydentki, administracja, środowisko naukowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz biznes. Jak zaznacza Minister Rolnictwa i Polityki Żywnościowej Niemiec, Cem Özdemir „Dobra polityka żywnościowa jest kwestią sprawiedliwości”. Główne cele strategii: przejście […]

Ratując bioróżnorodność – rekomendacje

21 czerwca 2022

W dniach 21-26 czerwca odbywa się sesja stron w Nairobi, aby sfinalizować tekst celów i założeń nowego Globalnego Porozumienia na rzecz Bioróżnorodności na okres po roku 2020. Niestety, wiemy już, że wysuwane postulaty są bardzo rozbieżne, zawierają język, który często mija się z celem. Jednocześnie zapisy są poważnym zagrożeniem dla osiągnięcia konkretnych celów w zakresie ratowania bioróżnorodności. Razem z World Federation for Animals, Fundacją Born Free oraz innymi organizacjami […]

Wprowadzenie dobrostanu zwierząt do agendy

19 czerwca 2022

Dobrostan zwierząt jest ważnym elementem w dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju – takie są wnioski, które możemy przeczytać w dokumencie pt. „Uwzględnianie kwestii dobrostanu zwierząt w zrównoważonym rozwoju„. Dokument ten został opracowany jako część działań Sztokholm+50 i dotyczy kwestii dobrostanu zwierząt w odniesieniu do działań podejmowanych w ramach polityki zrównoważonego rozwoju. Niestety, w Agendzie 2030 żaden ze 169 celów nie nawiązuje dobrostanu poszczególnych zwierząt. Faktem jest to, […]

Wyższy VAT jako sposób na redukcję emisji gazów cieplarnianych

18 czerwca 2022

Podwyższenie stawki VAT dla produktów pochodzenia zwierzęcego zmniejszy emisyjność naszej diety – takie wnioski możemy wyczytać z badania przeprowadzonego przez Öko-Institut e.V., który zebrał dane z 5 państw członkowskich UE, w tym Polski. W analizie uwzględniono następujące kraje: Polska, Austria, Belgia, Niemcy i Holandia. Podwyżka podatku VAT na produkty zwierzęce powoduje zmianę zachowań konsumentów, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem popytu. Jednocześnie, w obliczu kryzysu klimatycznego, odpowiednią […]

Zmiana diety jako sposób na redukcję emisji metanu w UE

17 czerwca 2022

Raport wydany przez CE Delta na temat potencjału redukcji emisji metanu w Unii Europejskiej na lata 2020-2030 wskazuje, że sektor rolnictwa jest odpowiedzialny za 32% całkowitej emisji metanu pochodzenia antropogenicznego na świecie. Emisje metanu pochodzące z hodowli zwierząt stanowią 53% wszystkich antropogenicznych emisji metanu na terenie UE. Łącznie około 82% sektorowych emisji metanu w Unii pochodzi z fermentacji jelitowej, a około 18% z zagospodarowania obornika. Raport wskazuje na potrzebę zmiany […]

Pomoc Żywnościowa jako paliwo dla kryzysu klimatycznego?

16 czerwca 2022

Przedstawicielka koalicji Future Food 4 Climate wzięła wczoraj udział w spotkaniu organizowanym przez OFOP dotyczącym Funduszy Europejskich Pomoc Żywnościowa 2021-2027. Spotkanie to było skierowane do organizacji pozarządowych i miało formę online. Podczas spotkania koalicja zaprezentowała elementy Programu, które pogłębiają kryzys klimatyczny i powodują efekt domina: „Program Pomoc Żywnościowa pogłębia kryzys klimatyczny, utratę bioróżnorodności, zwiększa ubóstwo, nie traktuje zwierząt jako istot żywych, raczej […]

Koalicja o FE dla Rybactwa

15 czerwca 2022

Dzisiaj przedstawicielka koalicji Future Food 4 Climate, Emilia Kudasik-Gil wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez OFOP – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych nt. Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 nie uwzględnia ryb jako zwierząt żywych, zdolnych do odczuwania bólu i cierpienia, przez co nie spełnia założeń w zakresie polepszenia dobrostanu  tych zwierząt. Pomimo odniesienia się do strategii unijnych, przede wszystkim […]

Konferencja Rural Pact

15 czerwca 2022

Już dzisiaj rozpoczyna się pierwsza Konferencja Rural Pact w formie hybrydowej! Dwudniowe wydarzenie połączy osoby oraz organizacje, które chcą angażować się w realizację wspólnych celów długoterminowej wizji obszarów wiejskich do 2040 roku. Podczas konferencji poruszone zostaną tematyki zaproponowane przez społeczność Paktu na Rzecz Obszarów Wiejskich. Wypracowane pomysły zostaną następnie włączone do programu roboczego w ramach Paktu. Program konferencji Pakt dla Obszarów Wiejskich to ponad […]

Komisja AGRI PE ws. Programu Mleko w Szkole

14 czerwca 2022

Już dzisiaj odbędzie się dyskusja w ramach posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamenty Europejskiego nt. unijnego programu Mleko w Szkole. Dyskusja jest szczególnie istotna w kontekście trwającego przeglądu unijnego programu „Owoce, warzywa i mleko w szkole” – wsparcie UE. Konsultacje publiczne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób i stron trwają do 28 lipca 2022 roku! Mamy nadzieję, że podczas rozmowy usłyszymy wyraźny sprzeciw wobec finansowania […]

Apel skierowany do Komisarki Kyriakides – #EUforAnimals

9 czerwca 2022

W ramach kampanii #EUforAnimals organizacje społeczeństwa obywatelskiego skierowały apel do Komisarki ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stelli Kyriakides w sprawie uwzględnienia w nazwie stanowiska dobrostanu zwierząt. Wojna na Ukrainie pokazała braki w skoordynowanych działaniach na rzecz zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt tzw. hodowlanych. KE zarekomendowała wprowadzenie uproszczonych zasad przewozu zwierząt towarzyszących, jednak wciąż nie ma wypracowanej jednolitej struktury. Jednocześnie apel wskazuje także na dramatyczną sytuację zwierząt, które przebywają […]