News

Ratując bioróżnorodność – rekomendacje

21 czerwca 2022

W dniach 21-26 czerwca odbywa się sesja stron w Nairobi, aby sfinalizować tekst celów i założeń nowego Globalnego Porozumienia na rzecz Bioróżnorodności na okres po roku 2020. Niestety, wiemy już, że wysuwane postulaty są bardzo rozbieżne, zawierają język, który często mija się z celem. Jednocześnie zapisy są poważnym zagrożeniem dla osiągnięcia konkretnych celów w zakresie ratowania bioróżnorodności.

Razem z World Federation for Animals, Fundacją Born Free oraz innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z całego świata, w ramach wypracowanych rekomendacji, Green REV Institute zaapelował o:

  • zmianę znaczenia „zrównoważonego użytkowania” bioróżnorodności;
  • połączenie kropek pomiędzy zdrowiem i dobrostanem ludzi, zwierząt i środowiska.

Wypracowanie porozumienia na rzecz bioróżnorodności ma duże znaczenie. Będą one stanowiły wytyczne dla 195 krajów i Unii Europejskiej (UE) w zakresie adaptacji krajowych, lokalnych strategii i planów ochrony i zrównoważonego użytkowania bioróżnorodności.

Photo/credits: Pexels