News

Wprowadzenie dobrostanu zwierząt do agendy

19 czerwca 2022

Dobrostan zwierząt jest ważnym elementem w dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju – takie są wnioski, które możemy przeczytać w dokumencie pt. „Uwzględnianie kwestii dobrostanu zwierząt w zrównoważonym rozwoju„. Dokument ten został opracowany jako część działań Sztokholm+50 i dotyczy kwestii dobrostanu zwierząt w odniesieniu do działań podejmowanych w ramach polityki zrównoważonego rozwoju.

Niestety, w Agendzie 2030 żaden ze 169 celów nie nawiązuje dobrostanu poszczególnych zwierząt. Faktem jest to, że sposób traktowania zwierząt wpływa na skuteczność realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto działania podejmowane w ramach zrównoważonego rozwoju często nie mają charakteru holistycznego i negatywnie wpływają na zwierzęta pozaludzkie.

Wprowadzenie zmian w polityce zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym w celu uwzględnienia kwestii dobrostanu zwierząt będzie wymagało kluczowych zmian w niektórych branżach, praktykach i wartościach. Nie ma jednak wątpliwości, że uwzględnienie dobrostanu zwierząt jest szansą na stworzenie bezpieczniejszego, bardziej empatycznego i zrównoważonego świata dla wszystkich.

Photo/credits: We Animals Media