News

Wyższy VAT jako sposób na redukcję emisji gazów cieplarnianych

18 czerwca 2022

Podwyższenie stawki VAT dla produktów pochodzenia zwierzęcego zmniejszy emisyjność naszej diety – takie wnioski możemy wyczytać z badania przeprowadzonego przez Öko-Institut e.V., który zebrał dane z 5 państw członkowskich UE, w tym Polski. W analizie uwzględniono następujące kraje: Polska, Austria, Belgia, Niemcy i Holandia.

Podwyżka podatku VAT na produkty zwierzęce powoduje zmianę zachowań konsumentów, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem popytu. Jednocześnie, w obliczu kryzysu klimatycznego, odpowiednią redukcję emisji gazów cieplarnianych można osiągnąć tylko wtedy, gdy spadnie produkcja produktów zwierzęcych, a nie utrzyma się obecny poziom produkcji i wzrośnie eksport.

Raport wskazuje również, że nałożenie wyższego podatku VAT nie wystarczy do wprowadzenia koniecznych zmian w zakresie przemysłu zwierzęcego.

Photo/credits: We Animals Media