News

Zmiana diety jako sposób na redukcję emisji metanu w UE

17 czerwca 2022

Raport wydany przez CE Delta na temat potencjału redukcji emisji metanu w Unii Europejskiej na lata 2020-2030 wskazuje, że sektor rolnictwa jest odpowiedzialny za 32% całkowitej emisji metanu pochodzenia antropogenicznego na świecie. Emisje metanu pochodzące z hodowli zwierząt stanowią 53% wszystkich antropogenicznych emisji metanu na terenie UE. Łącznie około 82% sektorowych emisji metanu w Unii pochodzi z fermentacji jelitowej, a około 18% z zagospodarowania obornika.

Raport wskazuje na potrzebę zmiany diety wśród obywateli i obywatelek UE i tym samym zmniejszenia konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego. W przypadku przejścia na dietę, która uwzględnia znaczną redukcję mięsa, nabiału i jajek można oszacować, że przełożyłoby się to na zmniejszenie emisji metanu w całej UE o 15-19%.

Photo/credits: We Animals Media