News

Tak dla Zielonego Ładu – wzywamy Premiera Tuska do działania

3 kwietnia 2024

W ciągu ostatnich miesięcy media pisały o Zielonym Ładzie więcej niż w ciągu ostatnich kilku lat. Właściwie wszystkie ugrupowania polityczne zaniedbują kwestie klimatyczne, przyrodnicze i łączące się z nimi aspekty związane z naszym zdrowiem oraz jakością naszego życia. Na antyklimatycznych postulatach korzystają ugrupowania skrajnie prawicowe, więc brak wsparcia dla Zielonego Ładu, jest dla nich doskonałą okazją do wzmocnienia swojej pozycji. Premier Donald Tusk blokuje przyjęcie […]

Dywersyfikacja białka – rekomendacje REV

2 kwietnia 2024

Na początku kwietnia 2024 r. planowane jest nieformalne spotkanie Ministrów Rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, podczas którego omówiona zostanie kwestia autonomii strategicznej UE w zakresie białek. Większa autonomia strategiczna Unii Europejskiej w zakresie produkcji białka jest ważna i kluczowa dla klimatu i środowiska, w tym zapobiegania zmianom w użytkowaniu gruntów w krajach trzecich, dla zdrowia publicznego, a przede wszystkim dla rolników i rolniczek w Polsce i w całej Unii Europejskiej. […]

Życzymy Wam – wegańskich & roślinnych!!!!

30 marca 2024

Dzielimy się z Wami życzeniami dla lepszego, sprawiedliwego, dobrego dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Planety świata! Życzymy Wam siły, determinacji i aktywizmu! Siostrzeństwa, solidarności i weganizmu! Realizacji naszych praw – prawa do życia w czystym środowisku i prawa do zdrowej, roślinnej żywności! Życzymy Wam zielonej, sprawiedliwej transformacji! W tym czasie oddajemy w Wasze ręce i do Waszym kuchni Inspirownik – Roślinna Wiosna! E-book powstał w ramach Roślinnej Szkoły […]

Rada UE ds. Środowiska. Co zostało po EU Green Deal?

26 marca 2024

25 marca br. odbyło się posiedzenie Rady ds. Środowiska. Ministrowie państw członkowskich, w tym Minister Klimatu i Środowiska Polski Krzysztof Bolesta dyskutowali m.in. w sprawie celu klimatycznego UE do 2040 r., sprawozdania z realizacji celów klimatycznych UE oraz rozporządzenia ds. odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Niestety większość głosów odnosiła się do konieczności budowania dialogu, dbania o interesy gospodarcze, kwestii tego, że państwa członkowskie same wystarczająco dbają o planetę i odbudowę […]

Tydzień wydarzeń FF4C. Białystok

25 marca 2024

18, 23 i 24 marca br. odbyły się wydarzenia w Białymstoku, Szczecinie i Poznaniu w ramach programu Ryby jako istoty czujące. W ramach trzech debat eksperckich paneliści i panelistki dyskutowali o wpływie hodowli ryb na ekosystem, bioróżnorodność, zdrowie publiczne i prawa zwierząt. W Białymstoku, w dyskusji organizowanej ze Stowarzyszeniem LUWIA wzięli udział: prof. dr hab. Andrzej Elżanowski – zoolog, bioetyk, wykładowca, autor publikacji naukowych. Profesor jest wykładowcą Artes Liberales Uniwersytetu […]

Prof. Piotr Skubała. Państwowa Rada Ochrony Przyrody

23 marca 2024

Profesor Piotr Skubała, ekspert Rady Green REV Institute został powołany do Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Profesor Skubała jest profesorem nauk biologicznych, Wydziału Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Śląski, ekologiem, akarologiem, autorem setek artykułów naukowych, etykiem środowiskowym, edukatorem ekologicznym, działaczem na rzecz ochrony przyrody, aktywistą klimatycznym. „Nigdy w historii ludzkości nie byliśmy jako gatunek w takim momencie i miejscu. Nigdy […]

TAK dla Zielonego Ładu. Petycja do Donalda Tuska

21 marca 2024

Przed posiedzeniem Rady (UE) i kolejnymi decyzjami politycznymi czas na działania. Doniesienia o decyzji politycznej Polski o zablokowaniu Rozporządzenia PE i Rady o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law), o kolejnych działaniach na rzecz osłabienia zapisów i regulacji dla środowiska w ramach Wspólnej Polityki Rolnej są bardzo niepokojące i niebezpieczne dla przyszłości nas wszystkich. Dlatego Green REV Institute wzywa Prezesa Rady Ministrów Polski Donalda Tuska do obrony Zielonego Ładu. Wzywamy […]

MEP Spurek do Ministry Nowackiej – czas na nową edukację

20 marca 2024

19 marca 2024 r. dr. Sylwia Spurek, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, wraz z kilkudziesięcioma przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska naukowego skierowała do Ministry Edukacji Barbary Nowackiej apel ws. wprowadzenia do podstawy programowej koniecznych zmian w zakresie ekologii, klimatu i praw zwierząt. W dzisiejszych czasach zrozumienie związków między działaniami człowieka a zmianami klimatycznymi jest kluczowe dla przyszłości planety. Dlatego też edukacja klimatyczna, środowiskowa i prawno-zwierzęca […]

Bezpieczna żywność? FF4C w Sejmie

19 marca 2024

W poniedziałek, 18 marca 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego „Rodzice dla Klimatu”. Morgan Janowicz, REV: „Dzisiaj chcę skoncentrować się tylko na jednym wrogu naszego życia i zdrowia. Słowie, które wszyscy i wszystkie znamy. Rak.  Dlaczego żywność musi być przedmiotem edukacji?: Credit: unsplash

Cel klimatyczny UE 2040 – konsultacje MKiŚ

18 marca 2024

Wspólnie z organizacjami i osobami eksperckimi przedstawiłyśmy stanowisko w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Celu Klimatycznego UE 2040. „Jako rzecznicy i rzeczniczki społeczności lokalnych, osób konsumenckich, osób młodych, osób zagrożonych ubóstwem, osób mieszkających na obszarach wiejskich, zwracamy się do Państwa z apelem o włączenie do prac w ramach celu klimatycznego do 2040 r. kwestii żywności, transformacji rolnictwa, realizacji ambicji Strategii od Pola do Stołu oraz wszystkich wyżej poruszonych aspektów, tak, […]