News

Bezpieczeństwo żywności a transport zwierząt. REV w MRiRW

15 maja 2024

14 maja br. wraz z organizacjami pozarządowymi: Eurogroup for Animals, Compassion in World Farming Polska, Otwarte Klatki, Humane Society Polska oraz członkiem Rady Eksperckiej REV prof. Andrzejem Elżanowskim wzięłyśmy udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie dotyczyło konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu opublikowanego przez Komisję Europejską w dniu 7 grudnia 2023 r. Przypominamy:

a) Komisja Europejska zamiast pełnej, transparentnej i rzetelnej rewizji legislacji dla zwierząt tzw. hodowlanych, czyli faktycznie bezpieczeństwa żywności zdecydowała się na mocno okrojone prace, w tym prace nad zmianą przepisów dot. transportu zwierząt;

b) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konsultacje krajowe, ale nie zaprosiło do nich żadnej organizacji pozarządowej. Strona społeczna została pominięta i na Posiedzeniu Podkomisji ds. dobrostanu zwierząt i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazywał, że Ministerstwa misją jest ochrona rolników i dbanie o interes ekonomiczny;

c) 14 maja br. odniosłyśmy się do najważniejszej kwestii: wykluczania głosu społeczeństwa i przedkładania debaty o przychodach agrobiznesów nad rzetelną debatę o żywności i rolnictwie, bo rolnictwo nie może być zmonopolizowane przez koncerny i sektor hodowlany. Osoby konsumenckie, rolnicy i rolniczki, obywatele i obywatelki, osoby mieszkające na obszarach wiejskich – wszystkie grupy muszą być w równym stopniu włączane do działań na rzecz naszej przyszłości i bezpieczeństwa żywności i żywnościowego.

Stanowisko REV ws. transportu żywych zwierząt

Credit: unsplash