News

Maraton pytań do kandydatów do PE!

17 maja 2024

Wspólnie z europejskimi organizacjami zachęcamy do akcji – Napisz i Sprawdź co Twój Kandydat/Kandydatka do PE zadecyduje w ważnych sprawach w Europarlamencie. Wystarczy wejść na www.futurefood4climate.eu wybrać Okręg albo Kandydaci/ Kandydatki do PE i wysłać maila w jednej z 5 ważnych spraw!

Wspólna Polityka Rolna dla obywateli i obywatelek! 15 marca 2024 r. Komisja Europejska zadecydowała o rezygnacji i osłabianiu prośrodowiskowych i proklimatycznych zapisów Wspólnej Polityki Rolnej! To zła wiadomość dla nas – osób konsumenckich, skazanych na niezdrową, nieetyczną i niesprawiedliwą żywność. Parlamentarzyści i Parlamentarzystki 2019 -2024 niestety potwierdzili decyzję KE, tym samym przedkładając nad zdrowie i środowisko naturalne interesy agrobiznesów. Przypominamy: a) Wspólna Polityka Rolna, została ustanowiona przez Unię w okresie powojennym (1962) w celu zwiększenia wydajności i konkurencyjności rolnictwa, zapewnienia odpowiedniego poziomu życia gospodarstw, stabilizacji rynków, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i rozsądnych cen dla konsumentów i konsumentek. b) Europejska polityka rolna jest jedną z tych, które angażują najwięcej środków z budżetu UE, około 39%, a zatem jest jedną z najważniejszych polityk. c) W minionych latach 75% środków WPR przeznaczano na finansowanie intensywnej hodowli zwierząt. d) Według badania opublikowanego w Nature Food w 2013 r. – ponad 80% publicznych pieniędzy przekazanych rolnikom w ramach WPR trafiło na produkcję zwierzęcą. System dotacji przeznacza zatem więcej pieniędzy na system, który wykorzystuje więcej zasobów i przestrzeni do produkcji mniejszej ilości żywności niż mógłby, jednocześnie skazując miliony zwierząt na życie w cierpieniu. Przed głosowaniem 23 kwietnia 2024 r. Green REV Institute zmobilizował setki osób do mailingu do Posłów i Posłanek do PE. Dzisiaj to Ty możesz pokazać swojemu kandydatowi, kandydatce do Parlamentu Europejskiego, że czas na Wspólną Politykę Rolną dla wszystkich: obywateli, rolniczek, osób zamieszkujących obszary wiejskie, zwierząt i planety. Napisz maila i powiedz „Sprawdzam”!

Credit: European Parliament