Biblioteka Future
Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne

Potencjał redukcji emisji metanu w UE, 2020-2030

Raport z Dialogu na temat zrównoważonej konsumpcji

Skuteczność działań rzeczniczych na rzecz zwierząt w Afryce

Dostępność wegańskich posiłków w szkołach – badanie/ankieta

Zrównoważone rolnictwo i systemy żywnościowe

Raport dot. Celów Zrównoważonego Rozwoju w UE

Uwagi dot. propozycji Polski w sprawie Planu Strategicznego WPR

Zwierzęta jako ofiary wojny w Ukrainie – zagadnienia prawne 

AGRI – Model przyszłości europejskiego rolnictwa

#EUforAnimals Oral Question