Biblioteka Future
Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne

Rozporządzenie w sprawie wsparcia krajowych PS WPR

Rozporządzenie dot. ustanowienia ram na potrzeby neutralności klimatycznej

Rezolucja PE dot. inicjatywy End The Cage Age

Rezolucja PE dot. Europejskiego Zielonego Ładu

Co jeśli nie potrzebujemy krów do produkcji wołowiny?

Porozumienie Paryskie

Przeciwdziałanie zmianom klimatu a hodowla zwierząt

Światowe zasoby ziemi i wody dla rolnictwa

Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie

Wpływ systemu żywności na utratę bioróżnorodności