Biblioteka Future
Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne

Sprawozdanie KE dot.konsultacji ws. dobrostanu zwierząt

Rezolucja PE ws. bezpieczeństwa żywności w UE

Nowa Wspólna Polityka Rolna – informacje

Deklaracja Wersalska

Ustalenia Szczytu Klimatycznego Glasgow COP 26

Informacje dot. Rolnictwa Ekologicznego UE

Aneks do Organic Action Plan UE

Otwarty list KE dot. Paktu dla obszarów wiejskich

Rozporządzenie w sprawie finansowania WPR

Rozporządzenie w sprawie wsparcia krajowych PS WPR