News

VAT – polityka fiskalna dla zdrowej żywności

17 kwietnia 2024

Wspólnie z Inicjatywą Nasz Rzecznik zwracamy się do Premiera Donalda Tuska, Ministry Zdrowia Izabeli Leszczyny oraz Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz – Bąk ws. zakończenia obniżki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze.

„Decyzja w sprawie podatku od towarów i usług powinna być podjęta przez osoby decyzyjne, polityków i polityczki po przeprowadzeniu rzetelnej i transparentnej analizy oraz dyskusji. Przy czym konieczne jest wzięcie pod uwagę prawa do zdrowej żywności, wytworzonej w sposób zrównoważony, ochrony zdrowia i prawa do życia w czystym środowisku, a także działań na rzecz realizacji celów klimatycznych, w szczególności emisji gazów cieplarnianych. Podatek VAT jest narzędziem państwa, które powinno być wykorzystywane nie tylko do kształtowania budżetu państwa, ale w szczególności do polityki wspierania i ochrony zdrowia publicznego, przeciwdziałania wykluczeniom społecznym i wspierania solidarności żywnościowej, a także w kontekście wyzwań klimatycznych – do realizacji celów Porozumienia Paryskiego. Zakończenie okresu obniżenia VAT na podstawowe produkty żywnościowe nie powinno przebiegać w sposób pozbawiony analizy szans i korzyści z utrzymania zerowej stawki na VAT w przypadku warzyw, owoców, produktów zbożowych, żywności, która w sposób znaczący wpływa na zdrowie i jakość życia ludzi. Solidarność żywnościowa powinna być połączona z solidarnością klimatyczną i głębszą analizą podatku VAT jako jednego z instrumentów do osiągania celów polityki klimatycznej. Niewątpliwie podatek VAT nie może być jedynym elementem transformacji, ale nie może zostać pominięty w planie tworzenia zrównoważonego systemu żywności.”

List

Credit: unsplash