News

Żywność zwierzęca i jej wpływ na planetę

7 lutego 2024

Raport UNEP „What’s cooking?” jednoznacznie pokazuje, że żywność pochodzenia zwierzęcego ma bezpośredni i znaczący wpływ na środowisko, zdrowie ludzi, kwestie społeczno-ekonomiczne oraz dobrostan zwierząt.

W raporcie możemy wyczytać, że spożycie żywności pochodzenia zwierzęcego na świecie ciągle rośnie. Jednocześnie nie można pominąć kwesti wpływu produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego na pogłebienie kryzysu klimatycznego, zwiększenie zanieczyszczeń oraz pogłębienie kryzysu utraty bioróżnorodności.

Raport także wskazuje na to, że przejście na produkcję alternatywną mogłoby mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób odzwierzęcych.

Photo: Unsplash