News

Życzenia Rady Eksperckiej – Prof. Marcin Urbaniak

19 grudnia 2022

Jakiego chcemy roku 2023?!

Profesor Marcin Urbaniak: „Życzę zwierzętom i nam, aby w 2023 udało się wykonać pierwsze kroki ku likwidacji różnych form okrucieństwa. Moim marzeniem jest systemowa realizacja następującej „5 dla zwierząt”: zakazu używania klatek wobec kur, świń i krów; pełnej likwidacji ferm futerkowych; zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach oraz ptaków w tzw. papugarniach; zakazu ciągnięcia dorożek przez konie w miastach i na szlakach turystycznych oraz wprowadzenia moratorium na zabijanie ptaków łownych. Te pierwsze pięć małych kroków z perspektywy zwierząt byłoby zarazem milowym krokiem z perspektywy społecznej moralności i prawnej ochrony zwierząt.”

Profesor Marcin Urbaniak to ekspert Rady REV, etyk, kognitywista, zoopsycholog, działacz społeczny. Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się etyką środowiskową i klimatyczną oraz prawami zwierząt. Sekretarz w Polskim Towarzystwie Etycznym. Od 2019 jeden z „Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu”. Członek Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie.

Foto: Marcin Urbaniak