News

Życzenia na 2023 -Prof. Piotr Skubała

20 grudnia 2022

Jakie ma marzenia Rada Ekspercka REV?

Profesor Piotr Skubała„W 2023 roku wydatnie wzrasta świadomość, że nasze godne, zdrowe i szczęśliwe życie jest ściśle powiązane ze stanem środowiska i dobrostanem zwierząt. Zaczynamy wdrażać zasadę „30 x 30” – obejmujemy ochroną 30% naszej planety do 2030 roku”.

Profesor Piotr Skubała to profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog, autor 170 artykułów naukowych, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny. Lider Climate Reality, „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

Foto: Piotr Skubała credit: Tomasz Borejza