News

Wspólna Polityka Rolna – Apel do Europosłów

16 kwietnia 2024

22-25 kwietnia 2024 r., podczas ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, odbędzie się głosowanie, które zdecyduje o tym, czy będziemy mieć dostęp do zdrowej, pełnowartościowej żywności. Jeśli dla Ciebie ta sprawa jest ważna, wyślij wiadomość do europosłanek i europosłów. Przygotowaliśmy kampanię z Akcją Demokracją, by móc zadziałać teraz, jeszcze przed głosowaniem.

Wzywamy  do sprzeciwu wobec proponowanych zmian i wniosku Komisji ws. zmian Wspólnej Polityki Rolnej. Unia Europejska to wspólnota wszystkich grup społecznych, zaś Wspólna Polityka Rolna ma wspierać dostęp do zdrowej, wysokiej jakości żywności dla wszystkich, chronić klimat i bioróżnorodność oraz dbać o rolników i rolniczki. 

Apelujemy o zagłosowanie przeciwko przyjęciu Rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2021/2115 i (UE) 2021/2116 w odniesieniu do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, systemów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, zmian planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), przeglądu planów strategicznych WPR oraz zwolnień z kontroli i kar.

Wyślij maila do Posłów i Posłanek do PE!

Credit: unsplash