News

Walne Zgromadzenie OFOP

7 lipca 2022

Jako organizacja członkowska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych bierzemy udział w Walnym Zgromadzeniu. OFOP to dla nas wsparcie dla monitorowania czy faktycznie środki 2021-2027 będę wyznaczać zieloną transformację w obszarze klimatu, transformacji systemu żywności czy wygra podejście skoncentrowane na wspieraniu wskaźników gospodarczych i status quo. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny +, Fundusz Spójności, Wspólna Polityka Rolna, Rybactwo – wszystkie środki publiczne i programy w latach 2021-27 muszą wspierać działania dla klimatu. Pierwszym kryterium oceny powinno być: nie szkodzić, zanieczyszczający musi płacić a nie być beneficjentem. Fermy przemysłowe, produkcja żywności zwierzęcej, wsparcie dla animal based production powinno odejść do przeszłości. Dlatego w ramach OFOP chcemy monitorować i sprawdzać jak wydawane są środki publiczne, kształtować polityki publiczne, strategie i łączyć siły.

Foto: Unsplash