News

Traktat Roślinny o krok od wsparcia przez Los Angeles!

25 września 2022

Jak twierdzą organizatorzy i organizatorki kampanii Plant Based Treaty: „Przyjęcie Traktatu Roślinnego jako towarzysza Porozumienia UNFCCC/Paryża postawi systemy żywnościowe w centrum walki z kryzysem klimatycznym. Traktat ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji krytycznych ekosystemów powodowanej przez hodowlę zwierząt, promowanie przejścia na zdrowszą, zrównoważoną dietę roślinną oraz aktywne odwracanie szkód wyrządzonych funkcjom planety, usługom ekosystemowym i bioróżnorodności”.

Los Angeles stało się pierwszym dużym amerykańskim miastem, które jest o krok od wsparcia Traktatu Roślinnego! Uchwała w tej sprawie została przedłożona radzie miasta Los Angeles. Jak dowiadujemy się ze strony internetowej Traktatu Roślinnego: „To radny miasta Los Angeles Paul Koretz, od dawna znany jako postępowy na rzecz klimatu i miłośnik zwierząt, przedstawił rezolucję, która wymaga, aby miasto Los Angeles zatwierdziło Traktat Roślinny!”

Na przyszłość naszej planety duży wpływ mają decyzje naszych rządów dotyczące hodowli zwierząt i transformacji systemu żywnościowego. Produkcja zwierzęca jest obecnie głównym czynnikiem katastrofy klimatycznej, niszczenia siedlisk, spadku bioróżnorodności, głodu na świecie, chorób odzwierzęcych i populacyjnych, zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza. To najwyższy czas na zmianę systemową!

Liczymy na poparcie Traktatu także przez polskie miasta!

Foto: Unsplash