News

Traceability czyli transparentność w łańcuchu dostaw i produkcji

8 lipca 2022

Komisja Europejska planuje wprowadzenie regulacji dot. dokładnego pochodzenia ziaren kakao, soi i oleju palmowego wykorzystywanych w produktach wprowadzanych na rynek UE. Przeciwne jest lobby przemysłu.

Komisja Europejska przygotowała wniosek dotyczący przepisów zakazujących produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów. Regulacje są obecnie rozważane i analizowane- dotyczą kawy, kakao, soi, oleju palmowego, mięsa i drewna, a także produktów pochodnych, takich jak skóra i czekolada.

Niewątpliwe śledzenie łańcuchów dostaw i produkcji przyczyniłoby się do wskazania nieprawidłowości i ułatwiło przeciwdziałanie deforestacji.

Foto: Unsplash