News

Tak dla Zielonego Ładu – wzywamy Premiera Tuska do działania

3 kwietnia 2024

W ciągu ostatnich miesięcy media pisały o Zielonym Ładzie więcej niż w ciągu ostatnich kilku lat.

Właściwie wszystkie ugrupowania polityczne zaniedbują kwestie klimatyczne, przyrodnicze i łączące się z nimi aspekty związane z naszym zdrowiem oraz jakością naszego życia. Na antyklimatycznych postulatach korzystają ugrupowania skrajnie prawicowe, więc brak wsparcia dla Zielonego Ładu, jest dla nich doskonałą okazją do wzmocnienia swojej pozycji.

Premier Donald Tusk blokuje przyjęcie najważniejszego rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Jeśli polski rząd będzie opóźniał działania związane z realizacją Zielonego Ładu, grozi nam utrata zasobów, wymarcie wielu gatunków zwierząt, zanieczyszczenie wód i problem z dostępem do wody, susze, a więc problem z dostępem do żywności, zwiększający się problem ubóstwa energetycznego, pandemie i choroby wynikające m.in. z jakości powietrza.

Dlatego wspólnie z FF4C i Akcją Demokracją Green REV Institute wzywa Premiera Tuska do działania.

Podpiszcie Nasz Apel dla Zielonej Przyszłości
Credit: European Parliament