News

TAK dla Zielonego Ładu. Petycja do Donalda Tuska

21 marca 2024

Przed posiedzeniem Rady (UE) i kolejnymi decyzjami politycznymi czas na działania. Doniesienia o decyzji politycznej Polski o zablokowaniu Rozporządzenia PE i Rady o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law), o kolejnych działaniach na rzecz osłabienia zapisów i regulacji dla środowiska w ramach Wspólnej Polityki Rolnej są bardzo niepokojące i niebezpieczne dla przyszłości nas wszystkich. Dlatego Green REV Institute wzywa Prezesa Rady Ministrów Polski Donalda Tuska do obrony Zielonego Ładu.

Wzywamy Premiera Donalda Tuska do:

1. Zdecydowanego poparcia dla Europejskiego Zielonego Ładu i długoterminowej polityki wspierania transformacji klimatycznej. W imię jakości życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa żywnościowego, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu i żywnościowemu, w imię naszego dobra wspólnego, jakim są bioróżnorodność, dzika przyroda, czyste powietrze, zasoby wodne, zdrowa gleba, czyste rzeki, morza i oceany. 

2. Poparcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). 


3. Sprzeciwu wobec osłabiania prośrodowiskowych zapisów Wspólnej Polityki Rolnej.

Zmiany klimatu stanowią jedno z najważniejszych wyzwań, które będzie miało skutki dla wszystkich sektorów gospodarki, dla społeczeństw, bioróżnorodności i dzikiej przyrody. Unia Europejska przyjmując Europejski Zielony Ład, podjęła się globalnie ważnego i niezbędnego zobowiązania dla nas wszystkich. Europejski Zielony Ład stanowi gwarancję działań państw, rządów, instytucji, podmiotów gospodarczych, sektora rolnego i nas wszystkich dla przyszłości, dla budowania odporności i dla transformacji systemu, która jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani i przekonane, że sprawiedliwa transformacja klimatyczna musi uwzględniać wszystkie grupy: mieszkańców, mieszkanki, rolniczki i rolników, osoby młode, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby mieszkające na obszarach wiejskich. Transformacja klimatyczna nie może zostawiać w tyle żadnej grupy społecznej, żadnej osoby. Czas na rządzenie odpowiedzialne klimatycznie i społecznie, czas na przywództwo empatyczne, przywództwo dialogu i troski o planetę, czas na zielony dialog i mocne poparcie dla Europejskiego Zielonego Ładu.

Petycja

Credit: European Parliament