News

Spotkanie z Rzeczniczką Praw Dziecka

12 marca 2024

11 marca br. miałyśmy przyjemność wraz z Inicjatywą Nasz Rzecznik spotkać się z Rzeczniczką Praw Dziecka Panią Moniką Horną – Cieślak. W ramach spotkania organizacji pozarządowych przedstawiłyśmy postulaty Programu Roślinna Szkoła, działania Future Food 4 Climate na rzecz zapewnienia dostępu do zdrowych, roślinnych posiłków w placówkach edukacyjnych.

W lutym br. przedstawiłyśmy nasze działania Pani Rzeczniczce w liście otwartym, wskazując na konieczność zmian w obszarze wyżywienia zbiorowego. „Dostęp do zrównoważonych, wegańskich posiłków oraz edukacja dot. żywności w kontekście kryzysu klimatycznego, bioróżnorodności, zdrowia publicznego, praw zwierząt i praw człowieka są fundamentem dla kształtowania szkół i przedszkoli, które są akceleratorami społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Szkoły budują przestrzeń dla przygotowania osób uczniowskich do współtworzenia, współkształtowania rzeczywistości i tworzą środowisko, w którym młode osoby uczą się, realizują swoje pasje, zaangażowanie, nabywają kompetencje i wiedzę. Jednocześnie placówki oświatowe muszą stać na straży praw dziecka.”

Credit: Unsplash