News

Rozmowa z Dziennikarzem dla Klimatu

7 kwietnia 2022

7 kwietnia Koordynator Mediów REV Kacper Nowicki przeprowadził rozmowę na żywo z Szymonem Bujalskim, Dziennikarzem dla Klimatu. Głównym tematem rozmowy był europejski system żywności i energetyki w kontekście wojny w Ukrainie. Poza rynkiem surowców, łańcuchami dostaw i gospodarczymi skutkami inwazji omówiona została przyszłość polityk klimatycznych Unii Europejskich takich jak Europejski Zielony Ład czy Strategia “Od pola do stołu”. Rozmowa odbyła się w formie transmisji live, której zapis znaleźć można na Instagramie Green REV Institute