News

Refleksje po Okrągłym stole 26. lipca

27 lipca 2022

Okrągły Stół na temat związku katastrofy klimatycznej i obecnego systemu żywnościowego miał miejsce we wtorek 26. lipca. Dyskusja była poświęcona transformacji systemu żywności w kontekście edukacji klimatycznej i stanowi odpowiedź aktywistów, działaczek i fundacji Green REV Institute na konsultacje publiczne dot. zrównoważonego systemu żywnościowego w UE realizowane przez Komisję Europejską.

Po Okrągłym stole na pewno zapamiętamy słowa Piotra i Izabelli Miklaszewskich o naglącej potrzebie zmiany polityki żywnościowej:

„Kiedy jedziesz kilkaset kilometrów przez plantacje soi w Argetnynie, kiedy patrzysz na wypalone wzgórza w Hondurasie zamienione w uprawy kukurydzy, monokultury bananów i palmy olejowej w Ekwadorze i Kostaryce, czy w Amazonii widzisz pola uprawne aż po horyzont, zaczynasz rozumieć i czuć, jaką cenę ponosi planeta i loklane społeczności za obecny tryb żywienia „bogatej” części ludzkości.”

Pozostaje z nami cytat Mateusza Rytlewskiego odnoszący się do konieczności zmiany w systemie edukacji:

„Żeby wiedza o klimacie i jego zmianach była powszechna, szkoła musi się zaangażować. Musi stanąć na wysokości zadania.”

W kontekście odejścia od obecnie zdominowanego przez przemysłową produkcję zwierzęcą systemu żywnościowego ważny jest głos Kacpra Nowickiego, aktywisty i studenta:

„Możemy dalej okłamywać konsumentki, obywateli i samych siebie, że wystarczy mięsa jeść mniej, jajka kupować od “szczęśliwych kur”, a mleko raz na jakiś czas ograniczyć. Kłamstwo to jednak zabija naszą cywilizację i wróci do nas szybciej niż się tego spodziewamy.”

Ta rozmowa zdecydowanie dała nam do myślenia, podkreślając, jak bardzo kluczowym, jest zdać sobie sprawę, że tu i teraz to ostatni dzwonek, by prowadzić rozmowy i proponować realne rozwiązania dla naprawy systemu żywnościowego na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym.

Foto: Unsplash