News

Radny Kielc pyta o marnowanie żywności

17 marca 2023

Radny Kielc Michał Braun zwrócił się z interpelacją ws. polityki miasta w obszarze marnowania żywności. Interpelacja powstała po Okrągłym Stole dot. Food Waste organizowanym przez nasza koalicję, Future Food 4 Climate!
Radny pyta o władze miasta o strategie i procedury w sprawie przeciwdziałania marnowaniu żywności w jednostek podległych Urzędowi Miasta, monitorowanie skali problemu marnowania żywności przez władze miasta oraz podejmowane działania edukacyjne.
Lokalne polityki żywnościowe (dzisiaj projekt posiada jedynie Miasto Stołeczne Warszawa), to podstawa do działań samorządów lokalnych dla zrównoważonego systemu żywności. Radni, którzy podejmują debatę i działania na rzecz zrównoważonego systemu żywności to pionierzy lokalnych działań na rzecz transformacji i naprawy systemu żywności.


Credit: Unsplash