News

Radny Gdańska Łukasz Bejm dla #FoodSystem

20 maja 2023

Radny Miasta Gdańsk Łukasz Bejm zwrócił się z interpelacją dot. dostępu do roślinnych posiłków w placówkach edukacyjnych. „Zgodnie z przeprowadzanymi regularnie badaniamimłodzi ludzie odchodzą od spożycia mięsa, nabiału czy jaj. Związane jest to ze wzrostem świadomości w zakresie cierpienia zwierząt, wpływie konsumpcji tych produktów na katastrofę klimatyczną i utratę bioróżnorodności, a także zdrowie ludzi. Badanie Najwyższej Izby Kontroli z 2021 roku2 wykazało, że spożywanie produktów zwierzęcych produkowanych w Polsce może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie, także dzieci i młodzieży. Unia Europejska w wielu aktach prawnych, jak również strategiach, takich jak Europejski Zielony Ład, Strategia od Pola do Stołu, czy Fit For 55 podkreśla konieczność zmiany nawyków żywieniowych i kształtu systemu zrównoważonej produkcji żywności na obszarze Wspólnoty. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy Miasto Gdańsk wdrażało w przeszłości, wdraża obecnie lub planuje wdrożyć rozwiązania mające za zadanie systemowe lub punktowe zwiększenie dostępności wegańskich posiłków w szkołach oraz czy Miasto Gdańsk monitoruje zapotrzebowanie na posiłki roślinne wśród osób uczniowskich? Mowa tu o dostępności opcji wegańskiej w stołówkach prowadzonych przez firmy zewnętrzne na terenie szkół i przedszkoli, usługi cateringu dowozowego, a także punkty prowadzone przez samą placówkę, automaty i bufety.

Przypominamy, że osoby decyzyjne w całej Polsce pytają na szczeblu samorządowym o dostęp do wegańskich posiłków i zwracają się do władz ws. lokalnych polityk żywnościowych. Czas na #SustainableFoodSystem na poziomie lokalnym.

Foto: unsplash