News

Powstaje Biała Księga ferm przemysłowych

30 czerwca 2022

Wspólnie z Posłanką do Parlamentu Europejskiego dr. Sylwią Spurek (Greens/EFA) omawiałyśmy publikację Białej Księgi nt. wpływu ferm przemysłowych w Polsce na bioróżnorodność, zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zdrowie i życie ludzi, cierpienie zwierząt tzw. hodowlanych.

Biała Księga (White Paper) będzie zawierać komentarze i opinie ekspertów i ekspertek, między innymi Małgorzaty Szadkowskiej (CIWF Polska), dr. inż. Jerzego Kupca, dr. Alicji Baski, prof. Pauliny Kramarz, dr. Anny Kozajdy. Zostanie wydana w języku angielskim i polskim. To ogromnie ważna publikacja w kontekście zagrożeń, jakie powoduje funkcjonowanie ferm. W czerwcu 2022 Ministerstwo Zdrowia zleciło badanie dot. zdrowia ludzi, mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski, regionu produkcji zwierzęcej.

Publikacja już wkrótce!

Foto: Parlament Europejski