News

Owady jako pasza? Mówimy NIE

11 listopada 2022

Wspólnie z organizacjami z całego świata zwracamy się do Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC). Piszemy, aby podzielić się obawami dotyczącymi wsparcia IFC dla fabryki owadów InnovaFeed w Indonezji i Malezji.
InnovaFeed będzie produkować paszę dla zwierząt tzw. hodowlanych. Firma będzie więc dostawcą dla niezrównoważonego sektora hodowli przemysłowej. Sektor hodowli przemysłowej wpływa na prawie wszystkie cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i cele Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Obejmuje to także SDG2, który ma na celu zakończenie głodu i zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego, jeden z deklarowanych celów IFC dla projektu InnovaFeed.

Dlatego wzywamy IFC do skierowania swoich pieniędzy na prawdziwie zrównoważone systemy żywnościowe, zamiast finansowania branż umożliwiających ekspansję sektora hodowli przemysłowej.


Foto:canva