News

Okrągły Stół Edukacji Klimatycznej- Food System

15 lipca 2022

26 lipca spotykamy się z ekspertami i ekspertkami z PROM, Młodzieżowej Rady Klimatycznej, osobami aktywistycznymi, Fundacją OFF School na Okrągłym Stole dot. Edukacji Klimatycznej – obszaru transformacji systemu żywności.

Debata klimatyczna zbyt często pomija kwestie wpływu systemu żywności na zmiany klimatu, środowisko naturalne, zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, migracje klimatyczne, bioróżnorodność. System żywności to, obok paliw kopalnych, największy emitent gazów cieplarnianych.

Edukacja klimatyczna w obszarze produkcji żywności, czyli jaka? Jak powinna wyglądać edukacja dla zrównoważonego systemu żywnościowego, jakie zadania mają samorządy, państwo, Unia?

Transmisja na facebooku Green REV Institute.

Foto: unsplash