News

NIK o bezpieczeństwie żywności

25 stycznia 2022

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dot. systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce. 

(Fot. Pixabay)

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Analizę pt. “System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce –   stan obecny i pożądane kierunki zmian.”. W wynikach przeprowadzonej kontroli  natknąć się można na szereg wstrząsających informacji dot. bezpieczeństwa systemu produkcji, dystrybucji i kontroli żywności w Polsce. Salmonella w produktach eksportowych, niedobór kadr i rozproszenie kompetencyjne w systemie kontrolnym, a także zderegulowany ubój tzw. zwierząt hodowlanych to tylko wycinek problemów wpływających na jakość żywności w Polsce. 

Wspólnie z 22 organizacjami pozarządowymi wystosowałyśmy stanowisko w tej sprawie, apelując do decydentów i decydentek o podjęcie zdecydowanych działań w przedmiocie odejścia od wykorzystywania zwierząt w produkcji żywności. 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,25232,vp,27982.pdf