News

Niemcy – 38 mln Euro dla przyszłości żywności

21 listopada 2023

Po negocjacjach niemiecki budżet dla sektora rolniczego uwzględni w swoim planie na 2024 rok 38 milionów euro, które będą przeznaczone na promocję alternatywnych źródeł białka i przejście na rolnictwo oparte na roślinach.

Strategia zaznacza potrzebę finansowanie promocji białek, które będą przeznaczone do spożycia dla ludzi, a nie jako pasza dla zwierząt. Jednocześnie 8 mln euro w 2024 roku przeznaczone zostanie na rzecz utworzenia centrum kompetencji „Białka przyszłości” oraz Forum skierowane do zainteresowanych stron na rzecz budowania ekspertyzy i wymiany doświadczeń w zakresie źródeł białka w żywieniu człowieka.

Co ważne, strategia uwzględnia także wsparcie przy przejściu od hodowli zwierząt na uprawę białk roślinych oraz fermentowanych.

Photo: Unsplash