News

Model przyszłości europejskiego rolnictwa

14 maja 2022

W ramach przeprowadzonego badania dla Komisji AGRI (Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w KE) powstał raport opisujący model przyszłości europejskiego rolnictwa. Opracowanie zawiera podsumowanie wpływu spadku liczby gospodarstw rolnych w UE na europejski model rolnictwa (EFM).

Raport podkreśla, że obecny sposób dystrybuowania środków jest skoncentrowany w większości na dużych, intensywnych gospodarstwach rolnych, co w dalszym ciągu zwiększa koncentrację rolnictwa.

Jednocześnie istotne jest zapewnienie odpowiedniej edukacji oraz wsparcia w zakresie zwiększenia odporności rolnictwa europejskiego na dzisiejszej oraz przyszłe wyzwania.

Podsumowanie raportu

Foto/credit: Pexels