News

MEP Spurek do Ministry Nowackiej – czas na nową edukację

20 marca 2024

19 marca 2024 r. dr. Sylwia Spurek, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, wraz z kilkudziesięcioma przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska naukowego skierowała do Ministry Edukacji Barbary Nowackiej apel ws. wprowadzenia do podstawy programowej koniecznych zmian w zakresie ekologii, klimatu i praw zwierząt.

W dzisiejszych czasach zrozumienie związków między działaniami człowieka a zmianami klimatycznymi jest kluczowe dla przyszłości planety. Dlatego też edukacja klimatyczna, środowiskowa i prawno-zwierzęca powinna stanowić integralną część programów nauczania, aby młodzi ludzie mogli świadomie podejmować decyzje wpływające na środowisko naturalne.

W apelu zwrócono w szczególności uwagę na konsekwencje funkcjonowania przemysłu rolnego. Biorąc pod uwagę, że około 25-30% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z tego sektora, konieczne jest podnoszenie świadomości na temat konsekwencji jego funkcjonowania oraz promowanie zdrowej i etycznej żywności. Niestety, obecnie temat ten jest często pomijany, pomimo rosnącej świadomości społecznej w innych obszarach, takich jak transport czy energetyka.

Posłanka dr. Sylwia Spurek:

„Liczę na wprowadzenie przez Ministrę Barbarę Nowacką progresywnych zmian w polskim systemie nauczania. Stoimy u progu katastrofy klimatycznej. Coraz więcej mówi się o reformie transportu i energetyki, a reformy rolnictwo to temat tabu. Nie uda się skutecznie podjąć tego tematu bez mądrej i nowoczesnej edukacji i uświadamiania młodych osób na temat tego, jak sektor hodowlany wpływa na każdy aspekt naszego życia, w tym – powoduje zmiany klimatyczne”.

Morgan Janowicz, Green REV Institute:

„Dzisiaj mówimy coraz więcej o edukacji i czas, żeby edukacja była inkluzywna, intersekcjonalna, pełna empatii i w centrum swoich działań stawiała kompetencje społeczne, odpowiedzialność środowiskową i klimatyczną i troskę o wszystkich mieszkańców i mieszkanki Ziemi. Czas na to, żeby każda osoba uczniowska znała fakty dotyczące zwierząt pozaludzkich, otrzymała rzetelną dawkę wiedzy w obszarze nieefektywnego, niedziałającego systemu żywności. Czas na to, żebyśmy były edukowane i edukowani do bycia wrażliwymi rzecznikami i rzeczniczkami wszystkich zwierząt”.

Aktualnie elementy nauki o klimacie pojawiają się sporadycznie na lekcjach przyrody, biologii i geografii, a szersza edukacja proekologiczna jest zwykle dostępna jedynie w ramach rozszerzenia z geografii. W przedszkolach brakuje w ogóle założeń programowych o charakterze pro-środowiskowym. Obecna podstawa programowa nieadekwatnie odpowiada na współczesne potrzeby, nie spełniając żadnych z podstawowych wymagań dotyczących edukacji ekologicznej ani praw zwierząt. Dlatego konieczne jest pilne działanie w celu zmiany tego stanu rzeczy i zapewnienia, że edukacja środowiskowa stanie się jednym z priorytetów w systemie oświaty.

Cały tekst

Credit: European Parliament